Planul de afaceri al întreprinderii din Republica Belarus

Acord privind utilizarea materialelor site-ului

Vă rugăm să utilizați lucrările publicate pe site numai în scopuri personale. Publicarea materialelor pe alte site-uri este interzisă. Această lucrare (și toate celelalte) este disponibilă pentru descărcare gratuită. Puteți mulțumi mental autorului ei și echipei site-ului.

Trimiteți-vă munca bună la baza de cunoștințe Utilizați doar formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

Documente similare

Esența și principiile planificării afacerii la întreprindere. Studierea structurii unui plan de afaceri și a unui sistem de evaluare a proiectelor de investiții. Dezvoltarea unui plan de afaceri pentru un proiect de investiții la Bonot LLC. Evaluarea riscurilor și planul de investiții financiare.

hârtie pe termen

[191. K], a adăugat 13.. 14

Scopul planului de afaceri și funcțiile acestuia. Fezabilitatea creării unei noi întreprinderi sau extinderii unei întreprinderi existente. Conținutul și structura unui plan de afaceri, recomandări generale pentru pregătirea acestuia. Structura planului de afaceri, astfel cum este definită de standardele UNIDO.

raport

[26. K], adăugat 05. 6. 0

Pentru ce este un plan de afaceri? Etapele dezvoltării unui plan de afaceri. Structura și conținutul planului de afaceri. Plan de marketing. Plan organizatoric. Plan financiar. Plan de cercetare și dezvoltare. Proiectarea și stilul planului de afaceri.

rezumat [24. K], adăugat 21. 006

Cum să începeți o afacere cu găluște de casă

Pregătire

Cum se scrie un plan de afaceri de la zero? În primul rând, efectuați o mică analiză a proiectului dvs., identificați punctele forte și punctele slabe ale acestuia și stabiliți obiective specifice. Pe această bază, veți elabora o strategie de dezvoltare.

Includem astfel de secțiuni în lista studiilor preliminare.

Cercetarea nișei de piață selectate, fie că este vorba de industrie, comerț, sectorul serviciilor.

Studiați cu atenție procesul de producție, cererea de produse, specificul prețurilor.

Analiza concurentului. Cine mai lucrează în domeniul dvs., produce aceleași bunuri, se află lângă unitatea dvs.? Cercetează cu atenție ce oferă și la ce preț. Sarcina dvs. este de a oferi consumatorilor condiții și prețuri mai bune decât concurenții dvs.

Cercetarea cererilor și nevoilor clienților. Gândiți-vă la ceea ce este cel mai important pentru ei atunci când alege un produs sau serviciu (preț, calitate, serviciu, reduceri, oportunități de cumpărare cu ridicata etc.)

Pentru dvs., puteți dezvolta un tabel cu o evaluare a punctelor forte și a punctelor slabe ale companiei dvs. sau a așa-numitei analize SWOT. Acest lucru vă va ajuta să vă construiți punctele forte și să faceți față punctelor slabe. În linia Puncte tari, scrieți punctele dvs. forte, Puncte slabe - vulnerabile, Oportunități - oportunități și perspective (de exemplu, capacitatea de a reduce semnificativ costul produselor, de a crea o întreagă rețea de întreprinderi etc.), Amenințări - amenințări (care amenință o corporație). Ultimul punct vă va ajuta să găsiți modalități de a rezolva posibile probleme în viitor, plus că aceste obstacole nu vă vor surprinde.

Structura planului de afaceri

Să întocmim un eșantion de structură clară care ne va permite să descriem pas cu pas schema de deschidere a unei companii. Principalele componente ale unui plan de afaceri:

 • Rezumatul proiectului;
 • Descrierea activității;
 • Plan de marketing;
 • Producție;
 • Organizațional;
 • Calcul financiar;
 • Evaluarea riscurilor;
 • Anexă.

Care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de activitate. Ce echipament este necesar. De unde să obțineți materiile prime necesare. Cheltuieli generale și calculul profitabilității proiectului.

În prezent, situația socio-economică din Belarus ca urmare a implementării reformelor economice se caracterizează printr-o scădere a producției în multe industrii, sărăcirea unei anumite părți a populației. Fără o transformare radicală a sistemului existent de structură socio-economică, Belarusul nu poate depăși acea situație economică dificilă și nu poate ocupa un loc demn în comunitatea economică mondială. Scăderea activității comerciale cauzată de instabilitatea cadrului legal, de ratele ridicate de impozitare și de inflație are o consecință foarte importantă, care nu este întotdeauna luată în considerare - în contextul deschiderii crescânde a economiei din Belarus, aceasta se transformă într-o pierdere a pieței pentru întreprindere. În acest caz, nu există vid, iar spațiul liber va fi luat imediat de un concurent mai agil și mai tenace. Revenirea la o piață deja ocupată devine nu numai dificilă, uneori imposibilă.

În condițiile unei concurențe acerbe care caracterizează orice economie de piață, poate supraviețui doar acea entitate de afaceri care se poate adapta rapid la schimbările rapide ale situației economice. Acest lucru necesită o cunoaștere clară a principiilor și fundamentelor funcționării unei economii de piață, informații complete despre cele mai recente modificări ale legislației, ceea ce înseamnă că nu puteți face fără un program de stat clar pentru a promova dezvoltarea diferitelor forme de antreprenoriat. Desigur, astfel de programe sunt foarte dificile pentru bugetul de stat și nu este întotdeauna posibil să se finanțeze anumite domenii de aplicare a intereselor statului.

1. Aspecte teoretice ale planificării afacerii

Succesul oricărei activități a unei entități de afaceri depinde direct nu numai de influența mecanismelor pieței, ci și de cât de bine își planifică acțiunile entitatea de afaceri. Etapa de analiză preliminară și planificarea activităților planificate ar trebui să preceadă întotdeauna etapa de implementare și operare. În acest caz, este importantă o evaluare preliminară, analiza profitului, calculul rentabilității, lichidității etc., adică, pe baza acestor indicatori, compania decide activități ulterioare în această direcție.

Analiza inițială a activității ar trebui să identifice cele mai slabe aspecte ale întreprinderii pentru a le corecta în continuare. Pentru a supraviețui într-un mediu competitiv, o întreprindere trebuie să fie prima care ia inițiativa (în primul rând în raport cu angajații săi). Orice entitate comercială, indiferent de forma de proprietate, are șanse de succes numai dacă funcționează cu dedicare deplină. Doar fiind primul care ia inițiativa poți fi primul care beneficiază de acest lucru.

Planul de afaceri oferă o idee despre modul în care întreprinderea în activitățile sale va lua în considerare dezvoltarea socio-economică a regiunii deservite, capacitățile de producție ale întreprinderilor industriale și starea stocurilor acestora, volumul și structura primirii propuse a mărfurilor din alte regiuni ale republicii, departe și aproape în străinătate, forța de muncă și intelectuală a întreprinderii în sine.

Procesul de elaborare a unui plan de afaceri este întotdeauna precedat de un proces de dezvoltare a ideilor, din care este selectat cel mai realist.

Semnificația și mărimea profitului sunt determinate de mai mulți factori:

- pe de o parte, depinde în principal de calitatea întreprinderii, crește interesul economic al angajaților săi pentru utilizarea cea mai eficientă a resurselor, deoarece profitul este principala sursă de producție și dezvoltare socială a întreprinderea;

- pe de altă parte, servește drept cea mai importantă sursă pentru formarea bugetului de stat.

Astfel, întreprinderea este interesată în primul rând de creșterea profiturilor și, indirect, de primirea de fonduri din impozite, de către stat. Creșterea profitului din activitatea economică se realizează nu numai datorită creșterii contribuției forței de muncă a personalului întreprinderii, ci și datorită altor factori, de regulă, stilului de conducere, motivației efective etc. Pentru o muncă mai eficientă în întreprindere, se recomandă efectuarea unei analize sistematice a formării, distribuției și utilizării profiturilor. Semnificația analizei este excelentă atât pentru întreprindere, cât și pentru entitățile externe cu care întreprinderea sau compania comercială interacționează în cursul activității economice (agenții guvernamentale, bănci, companii de asigurări, fonduri financiare, parteneri de afaceri etc.).

Când se analizează formarea profitului, sunt rezolvate următoarele sarcini:

Serviciile noastre

Dezvoltarea planurilor de afaceri:

De ce aveți nevoie de un plan de afaceri competent?

Un pas important în crearea și dezvoltarea oricărei afaceri sau idei de afaceri este dezvoltarea unui plan de afaceri - un document competent și cu adevărat de lucru, de care depinde în mare măsură succesul proiectului dvs. de investiții.

Un plan de afaceri este dezvoltat pentru a obține împrumuturi bancare, pentru a atrage un investitor interesat, pentru a primi fonduri în cadrul programelor de stat și internaționale, pentru a participa la concursuri pentru finanțarea proiectelor inovatoare.

Experții Business Design LLC sunt întotdeauna gata să acționeze ca consultanți terți independenți, să efectueze în mod eficient și prompt calculele și justificările economice necesare, cercetarea și analiza datelor pentru implementarea cu succes a ideii dvs., orice investiție proiect, având dezvoltate documentele adecvate pentru dvs., pentru investitori sau companii interesate.

Business Designing LLC își ajută clienții să rezolve în mod consecvent, rezonabil, rezonabil și cuprinzător obiectivele și obiectivele stabilite.

Planurile de afaceri dezvoltate îndeplinesc cerințele următoarelor documente:

 • Reguli pentru elaborarea planurilor de afaceri pentru proiecte de investiții, aprobate prin decretul Ministerului Economiei al Republicii Belarus din 31. 8. 005 Nr. 158
 • Cerințe ale rezoluțiilor Consiliului de Miniștri al Republicii Belarus din 26. 5. 014 nr. 507 și nr. 506 „Cu privire la planurile de afaceri ale proiectelor de investiții”
 • Rezoluția Ministerului de economie a Republicii Belarus din data de 25. 7. 014 №55
 • Recomandări pentru elaborarea previziunilor pentru dezvoltarea organizațiilor comerciale timp de cinci ani și recomandări pentru elaborarea previziunilor pentru dezvoltarea organizațiilor comerciale pentru anul. Aprobat prin Decretul Ministerului Economiei al Republicii Belarus din 30. 0. 006 Nr. 186
 • Recomandări industriale (ministere, preocupări etc.)
 • Legea Republica Belarus din data de 12.. 13 N 53- З „Despre investiții”
 • Standardele internaționale UNIDO și IFRS

Cerințe pentru dezvoltarea planurilor de afaceri

Ne puteți încredința dezvoltarea unui plan de afaceri, deoarece

Compania noastră oferă asistență obligatorie pentru examinarea planurilor de afaceri și a altor documente în toate etapele de lucru.

Cum să elaborați un plan de afaceri în Belarus

Necesitatea unui plan de afaceri se datorează următoarelor motive: - Rezolvarea problemelor de planificare, construcție de proiecte, implementarea acestora, extinderea, restructurarea, modernizarea și alte motive; - Atragerea de fonduri sub formă de împrumuturi pentru implementarea de proiecte, tranzacții comerciale; - Atragerea potențialilor parteneri la implementarea planurilor întreprinderii, care își pot investi propriul capital sau cele mai noi tehnologii disponibile. În conformitate cu recomandările pentru elaborarea și evaluarea planului de afaceri al întreprinderii, aprobate de Ministerul Economiei al Republicii Belarus la 14 decembrie 1994. entitățile comerciale ale Republicii Belarus trebuie să reflecte următoarele elemente în afaceri plan: Rezumat. Structura CV-ului urmează structura planului de afaceri în sine. Rezumatul rezumă esența planului de dezvoltare a întreprinderii propus.

Atunci sistemul din gură în gură va începe să funcționeze. Merită să utilizați următoarele tipuri de publicitate: Semn luminos și atrăgător. distribuirea de pliante și pliante pe stradă, precum și distribuirea acestora către casele din apropiere. desfășurarea de campanii publicitare în centrele comerciale cu distribuirea cupoanelor de reduceri. publicitate în ziare, la televizor. Publicitate pe internet (inclusiv publicitate contextuală, crearea și promovarea propriului grup pe rețelele sociale). înregistrarea informațiilor despre organizație în toate cataloagele disponibile ale orașului. Pe măsură ce mergeți mai departe, vă recomandăm să vă creați propriul site web. Amintiți-vă că ar trebui să fie nu numai frumos și informativ, ci și ușor de utilizat.

Plan de afaceri: exemplu de descărcare gratuită

Activitatea întreprinderii care se creează are ca scop furnizarea de servicii de catering pentru persoanele cu un venit mediu. Organizarea unei AGENȚII DE COLECTARE. Descărcați un plan de afaceri. (73. Kb) În prezent, în țara noastră există condiții unice pentru organizarea unui nou tip de afacere: agenții de colectare a datoriilor restante de la persoane juridice și persoane fizice (denumite în continuare agenții de colectare). Volumul împrumuturilor bancare crește rapid în fiecare an.

Numărul împrumuturilor de mărfuri emise de organizațiile mari cu ridicata crește, de asemenea (acest lucru este valabil pentru industria locuințelor și serviciilor comunale, operatorii de telecomunicații etc.). Cu toate acestea, toți deținătorii de portofolii de împrumuturi se confruntă cu problema întârzierilor și nerambursării datoriilor.

Plan de afaceri pentru PATISERIA. Descarca.

Cum se elaborează un plan de afaceri pentru o întreprindere

La început, vor exista o mulțime de 2 maeștri pe schimb. În caz de cerere mare și un număr mare de clienți, se poate angaja o unitate de lucru suplimentară.

Camera trebuie să fie echipată în așa fel încât să mai fie loc pentru încă un lucrător. Aspecte organizatorice și juridice Înregistrare oficială.

We use cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using the website you agree to our use of cookies.
Allow cookies