Conceptul de plan de afaceri, obiectivele și structura acestuia

Trimiteți munca bună la baza de cunoștințe Utilizați formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

Conceptul unui plan de afaceri, obiectivele și structura acestuia

1. Planificarea afacerii ca element al politicii economice a întreprinderii

organizație de planificare a afacerilor

Un plan de afaceri este un program pentru desfășurarea operațiunilor de afaceri, acțiunile unei companii, care conține informații despre companie, un produs, producția acestuia, piețele de vânzări, marketing, organizarea operațiunilor și eficacitatea acestora. Cu alte cuvinte, un plan de afaceri este un document care include o descriere a unei companii sau a unui proiect, potențial, o evaluare a mediului extern și intern și date specifice privind dezvoltarea afacerii.

Planul de afaceri vă permite să evaluați obiectiv rezultatele activității de piață a companiei și să luați decizii de proiectare și investiții în conformitate cu nevoile pieței. Acesta caracterizează principalele aspecte ale unei întreprinderi comerciale, analizează problemele cu care se confruntă și determină modalitățile și metodele soluției lor, prin urmare planul de afaceri acționează simultan ca o căutare, cercetare și proiectare. Putem spune că un plan de afaceri este baza pentru gestionarea nu numai a unui proiect comercial, ci și a unei întreprinderi în ansamblu. Datorită acestui document, managerul are ocazia să privească întreprinderea ca și cum ar fi de sus [5].

1. Planificarea ca știință, activitate și artă

Planificarea, fiind norma oricărei activități comerciale, este necesară pentru a anticipa situația viitoare și pentru a atinge efectiv obiectivul. Planificarea afacerii sau dezvoltarea de strategii și tactici pentru producția și activitățile economice ale unei companii (întreprindere, organizație, firmă) este cea mai importantă sarcină pentru orice afacere. Procesul de planificare este despre analiză și luarea deciziilor și necesită timp și efort mental. Timpul este o resursă specială de neînlocuit. Planificarea este poate una dintre activitățile cu un mare consum de efort mental.

Planificarea este atât o știință, o activitate și o artă [3].

Planificarea are o varietate de modificări, folosește o abordare științifică, îmbunătățește și aplică noi metode și îmbunătățiri, deci planificarea este o știință.

Trimiteți munca bună la baza de cunoștințe Utilizați doar formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

plan de competitivitate pentru marketingul afacerii

1. Concept și tipuri de plan de afaceri

1. Esența și semnificația planificării afacerii

2. Elaborarea unui plan de afaceri pe exemplul LLC "Coafor" Doamnelor și domnilor "

2. Istoria organizației de afaceri (structura industriei)

Lista literaturii folosite

Un plan de afaceri este un instrument de lucru care descrie procesul de funcționare al unei companii (de acum înainte, o firmă va însemna orice organizație sau orice întreprindere), modul în care liderii săi vor rezolva problemele: creșterea profitabilității muncă; determinarea direcțiilor și domeniilor specifice activităților firmei, piețelor țintă și locul companiei pe aceste piețe; selectarea compoziției și determinarea indicatorilor de calitate a bunurilor și serviciilor; evaluarea costurilor de producție și comerț pentru crearea și vânzarea de bunuri; evaluarea conformității personalului companiei și a condițiilor pentru motivarea activității acestora cu cerințele pentru atingerea obiectivelor preconizate; determinarea compoziției activităților de marketing pentru cercetarea pieței, stabilirea prețurilor, promovarea vânzărilor, canalele de publicitate și distribuție; evaluarea poziției financiare și materiale a companiei și corespondența resurselor materiale și financiare cu realizarea obiectivelor preconizate. La noi, planul de afaceri a trecut printr-un fel de evoluție. La începutul și aproape până la sfârșitul anilor 90, a fost considerat doar ca un document, în prezența căruia este posibil să se primească fonduri de la orice sursă de stat sau de la un investitor străin.

Relevanța subiectului de lucru al cursului se datorează faptului că planificarea afacerii este unul dintre principalele instrumente de management al întreprinderii care determină eficacitatea activităților sale este un plan de afaceri. Stăpânirea tehnicii planificării afacerii devine o sarcină urgentă. Întreprinderile ar trebui să înțeleagă în mod clar nevoia de viitor în materie de resurse financiare, materiale, de muncă și intelectuale, surse de primire a acestora și, de asemenea, să poată calcula în mod clar eficiența utilizării resurselor în procesul de lucru.

Acum, din ce în ce mai des, și ar trebui să fie, un plan de afaceri este considerat un produs al activităților de management intern, care este necesar pentru rezolvarea multor probleme ale funcționării unei companii, care nu au legătură cu atragerea investițiilor externe . Acestea sunt întrebări privind începerea unei noi afaceri și determinarea profilului companiei și a direcțiilor principale ale activităților sale comerciale; reprofilarea unei companii existente, precum și alegerea de noi tipuri și metode de operațiuni comerciale.

Chiar și atunci când afacerea nu este complicată și totul pare a fi cunoscut și calculat în prealabil, se poate întâmpla ca unele probleme să cadă asupra companiei, este necesar să luați o decizie și pe ce bază să ia-l? Planul de afaceri permite, fără a face pași reali specifici, să calculeze toate opțiunile posibile pentru rezultatul final și să îl aleagă pe cel mai bun. Astfel, planul de afaceri nu comandă, dar deciziile se iau pe baza analizei sale, în timp ce rutina este obișnuită, munca fără un plan de fapt lipsește de o astfel de alegere.

Nesterov A. Plan de afaceri // Enciclopedia Nesterovilor

Aplicarea planurilor de afaceri în practica întreprinderilor care operează este unul dintre elementele cheie ale managementului competent.

Ce este un plan de afaceri

În general, un plan de afaceri este o justificare detaliată a conceptului destinat implementării unui proiect în afaceri. Vă permite să prevedeți toate activitățile necesare, să dezvoltați o schemă de finanțare a acestora, să determinați venitul posibil și nivelul de profitabilitate. În același timp, planificarea afacerii într-o organizație este un proces continuu.

Luați în considerare mai multe abordări pentru definirea conceptului de plan de afaceri.

Ce este un plan de afaceri

Un plan de afaceri este o descriere scurtă, precisă, accesibilă și ușor de înțeles a procesului de afaceri preconizat, care conține un rezultat dorit promițător și dovada eficienței sale financiare și economice

Această abordare este destul de aplicabilă unui plan de afaceri ca instrument de management.

Cu toate acestea, această definiție nu caracterizează conținutul unui plan de afaceri.

Un plan de afaceri este un produs software care conține definirea obiectivelor și modalitățile de realizare a acestora, prin orice programe de acțiune planificate și dezvoltate, luând în considerare circumstanțele actuale

Trimiteți munca bună la baza de cunoștințe Utilizați doar formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

1 Esența planificării afacerii și scopul acesteia

1. Conceptul unui plan de afaceri, obiectivele și obiectivele planificării afacerii

1. Informații generale pentru planificarea afacerii

2. Planificarea afacerii ca instrument pentru gestionarea eficientă a întreprinderii

2. Rolul planificării afacerilor în antreprenoriatul modern

2. Probleme de planificare a afacerii și modalități de rezolvare a acestora

Lista surselor utilizate

Trimiteți munca bună la baza de cunoștințe Utilizați doar formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

CAPITOLUL 1 Bazele teoretice ale planificării afacerilor în întreprinderi

1. Rolul planificării activităților financiare și economice ale întreprinderilor

1. Planul de afaceri ca metodă de implementare a activităților financiare și economice ale unei întreprinderi

Capitolul 2 Elaborarea unui plan de afaceri „Organizarea unei întreprinderi de alimentație publică”

2. Locale și echipamente

2. ... Structura de penetrare a pieței

2. ... Plan de venituri și cheltuieli

2. ... Determinarea limitei de rentabilitate

În țările străine cu economii de piață dezvoltate, planurile de afaceri și-au luat de mult locul potrivit. Rusia câștigă doar experiență în dezvoltarea acestor planuri, care este atât de necesară atât pentru obținerea de finanțare, cât și pentru formularea propriilor idei în ceea ce privește afacerea și pentru evaluarea viabilității facilității propuse.

Șefii de organizații și întreprinderi de toate formele de proprietate, antreprenorii, structurile bancare și de asigurări manifestă un interes tot mai mare pentru specificul dezvoltării planurilor de afaceri. Planul de afaceri a intrat în practica antreprenoriatului rus ca instrument de planificare strategică și un document necesar pentru desfășurarea negocierilor de afaceri cu investitorii, creditorii, precum și informații pentru organele guvernamentale guvernamentale (ministere, comitete, organe administrative de conducere etc.).

Folosim cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre.
Permiteți cookie-urile.